Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny”

Logotyp; na białym tle napis kapitalikami: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Węglin Północny"; nad napisem niewielki niebieski trójkąt, pod napisem czerwony trójkąt; oba trójkąty swoimi rogami wskazują nazwę stowarzyszenia.

Pod koniec 2001 roku za sprawą kilkudziesięciu mieszkańców Węglina Północnego w Lublinie, powstało Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Węglin Północny” .

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Jarosław Pakuła ówczesny Przewodniczący Zarządu Osiedla Węglin Północny, a obecnie Radny Miasta Lublin. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Dariusz Boruch członek Rady Osiedla, który zresztą pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie stawia sobie klasyczne dla tego typu organizacji zadania i cele: aktywizację lokalnej społeczności, wspólne działanie na rzecz dzielnicy, organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych czyli organizowanie dobrej i kulturalnej zabawy.

Stowarzyszenie co roku organizuje przy wsparciu władz miasta i prywatnych sponsorów cieszący się wielkim zainteresowaniem i niecierpliwie oczekiwany Festyn Osiedlowy „Dzień Węglina” (odbyło się ich już dziewięć). Do stałych imprez należą również organizowane staraniem Stowarzyszenia: grupowe wyjścia do teatru lub filharmonii, kuligi, odwiedziny kolędników, rajdy rowerowe, zawody piłkarskie w sali i na otwartym boisku, zabawy choinkowe dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia oraz półkolonie w lecie i w zimie.

Głównym i szczególnym celem stawianym sobie przez Stowarzyszenie było doprowadzenie do powstania na Węglinie Północnym Domu Kultury. Podejmowano rozmaite działania z różnym skutkiem. W końcu udało się do tego pomysłu przekonać włodarzy Miasta Lublin.

Zarząd Stowarzyszenia:

Dariusz Boruch – prezes

Małgorzata Jaroszyńska – wiceprezes

Mateusz Dąbrowski -  wiceprezes

Barbara Lisiak – członek zarządu

Witold Sobiesiak – skarbnik

Andrzej Butrym – sekretarz

Komisja rewizyjna:

Renata Sieńko – Kreft – przewodnicząca

Jacek Bednarczyk

Barbara Kosmala

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags