Dostępność

Podstawowe informacje

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” to instytucja otwarta na różne potrzeby publiczności i gości. Stale rozbudowujemy dostępność programu, architektury i realizowanych usług.

Każda osoba może liczyć na wsparcie i asystę pracowników podczas pobytu w domu kultury.

Istnieje możliwość skorzystania z usług asystenta-przewodnika. Potrzebę asysty prosimy zgłaszać z komfortowym dla Państwa wyprzedzeniem, ale nie krótszym niż 3 dni robocze.

Wszystkie psy, w tym pies przewodnik i pies asystujący, są mile widziane w budynku DDK-u. Pies asystujący i pies przewodnik może być obecny podczas wszystkich wydarzeń.
Na czworonogi w szatni czeka miska z wodą.

Kontakt

koordynator dostępności: Rafał Lis

mail: dostepnosc@ddkweglin.pl
telefon/SMS: 783 056 093

Oprowadzanie po domu kultury
z audiodeskrypcją, PJM i napisami

Tekst łatwy do czytania

Przydatne informacje o domu kultury i budynku w tekście łatwym do czytania i rozumienia są poniżej.
W pliku jest mapa z rozkładem pomieszczeń domu kultury.
Kliknij na link, strona otworzy się w nowej zakładce.

Dzielnicowym Dom Kultury „Węglin”- tekst łatwy (3 MB, PDF)

Piktogramy o dostępności

Dostępne wydarzenia i przestrzenie w domu kultury oznaczamy piktogramami.
Listę piktogramów i ich opisy znajdziesz w pliku PDF poniżej.

Piktogramy w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” (352 KB, PDF)

Znacznik Totupoint

Znacznik Totupoint jest nad wejściem do domu kultury.
Wejście jest na poziomie gruntu.
Więcej informacji na stronie systemu TOTUPOINT: https://tinyurl.com/totupointweglin2

Architektura

Zdjęcie, wejście do budynku; drzwi nie otwierają się automatycznie.

Piętra i winda

Budynek DDK „Węglin” ma 4 piętra, w tym 1 podziemne.
Na każde piętro można dostać się za pomocą schodów lub windy.

Winda jest po lewej stronie holu.
Przyciski w windzie posiadają oznakowanie systemem brajlowskim.
Winda nie wydaje komunikatów głosowych.

Schody mają poręcze po obu stronach.
Poręcze mają przerwę na półpiętrach.

Zdjęcie; wejście do windy.

Zdjęcie przycisków na panelu sterującym windą, oznaczenia wypukłe i brajlowskie.

Na przeciwko drzwi wejściowych do DDK znajduje się Sala Klubowa.
W sali klubowej są kanapy, stoliki warsztatowe oraz dystrybutor z wodą.

Z Sali Klubowej można wejść do biur pracowników i pracownic DDK „Węglin”.
W wejściach do obydwu pomieszczeń znajdują się listwy o wysokości nieprzekraczającej 1 cm.

Biura Dyrektora i Sali Warsztatowa znajdują się na drugim piętrze.
Można tam dotrzeć schodami oraz windą.
Wejścia do biura i sali warsztatowej są szerokie na minimum 90 cm oraz nie posiadają progów.

Toalety

Toaleta dostępna architektonicznie jest na parterze.

Do toalety prowadzi korytarz (przedsionek) z holu i sali klubowej.
Toaleta i przedsionek są również wystarczająco przestronne dla potrzeb manewrowania wózkiem
Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające.
Wysokość umywalki oraz sposób zawieszenia lustra umożliwiają skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchu.
Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych.

W pomieszczeniu jest zamontowany alarm przywołujący.

Zdjęcie wnętrze toalety, pochwyty po prawej stronie umywalki i muszli; muszla w osobnym pomieszczeniu - za drzwiami.

Kasa

Kasa jest na pierwszym piętrze.
Przed kasą jest niewielki korytarz.

Przestrzeń kasy może utrudniać poruszanie się osobom korzystającym z technologii asystujących.
Jeśli jest taka potrzeba, obsługa może być realizowana w innej przestrzeni, na przykład w Sali Klubowej na parterze.

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną.

W trakcie ewakuacji nie działa winda.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Węglin” Znajdują się 4 przystanki autobusowe, w tym grupa 3 przystanków pod wspólną nazwą „Rzemieślnicza“ przy Alei Kraśnikiej.

Rzemieślnicza 01
Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 38, 78, 85, 150, 151, 153, 154, 161

Rzemieślnicza 02
Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 10, 26, 38. 78, 150, 151, 161, N2

Rzemieślnicza 03
Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 12, 26, 85, 153, 154, N2

Z tych przystanków należy kierować się w stronę ulicy Judyma (boczna Alei Kraśnickiej).
Trasa do domu kultury to około 200 metrów. Część nawierzchni chodników jest w złym stanie.
Na trasie są przejścia dla pieszych. Tylko przejścia na Alei Kraśnickiej są wyposażone w udźwiękowioną sygnalizację.
Wszystkie przejścia posiadają obniżone krawężniki.

Najbliżej DDK znajduje się przystanek Wertera 01 (ulica Judyma).
Tutaj na żądanie zatrzymują się autobusy linii 12.

Przystanek Wertera jest na przeciwko domu kultury.
Przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji, krawężnik jest obniżony.

Parking

Parking dla samochodów osobowych jest tuż obok domu kultury.
Jest tam 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Jest oznaczone znakiem pionowym i kopertą.

Zdjęcie przystanku "Rzemieślnicza"; brak wiaty przystankowej; tylko ławka bez oparcia i słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie przystanku "Wertera 01"; na przystanku tylko słup z tablicą odjazdów.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu należącym do DDK.

Transport wspierany

Osoby z niepełnosprawnościami z opiekunami/asystentami i osobami towarzyszącymi mogą korzystać z dostępnego, indywidualnego transportu na terenie Miasta Lublin.
Usługi wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Cennik i więcej informacji na stronie MPK Lublin: Przewóz osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o braku dostępności, procedura skargowa

Jeśli doświadczasz barier w korzystaniu z usług Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, możesz nas o tym poinformować.
Możesz wysłać:

  1. Informacje o braku dostępności, a następnie:
  2. Wniosek o zapewnienie dostępności.

Oba dokumenty może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty możesz:

  1. Złożyć w biurach Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a lub w biurze Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”, ulica Wyżynna 16.
  2. Przesłać pocztą na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ulica Judyma 2a, 20-716 Lublin.
  3. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@ddkweglin.pl.

Po otrzymaniu Wniosku o zapewnienie dostępności skontaktujemy się z Tobą i omówimy możliwości: sposoby i termin zapewnienia dostępności. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności – poinformujemy o sposobach zapewnienia dostępu alternatywnego.

Złożenie skargi na brak dostępności

W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi. Więcej na temat skarg na brak dostępności przeczytasz na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/.

Wzory dokumentów

Pobieranie plików rozpocznie się po kliknięciu na link:

  1. Wzór informacji o braku dostępności (759 KB, DOC).
  2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (762 KB, DOC).
  3. Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (762 KB, DOC).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags