Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą w Lublinie, ul. Judyma 2a. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags