Angielski dla Seniorów

Naszkicowany portret prowadzącego zajęcia Andrzeja Kępskiego.

poniedziałki:

10.00-11.30

11.30-13.00

 

Są to zajęcia przeznaczone dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego z poprzedniego roku / poprzednich lat, ale też i osób, które posiadają już podstawowe umiejętności i wiedzę, a pragną odświeżyć swoją znajomość języka i dalej się rozwijać. Celem zajęć jest opanowanie umiejętności porozumiewania się w szerszym zakresie niż tylko w sytuacjach codziennych, np. relacjonowanie wydarzeń, wyrażanie opinii, czy negocjowanie, a także poszerzanie słownictwa oraz poznawanie struktur gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Zajęcia prowadzone są od 2012 roku. Dzięki lekcjom Uczestniczki i Uczestnicy będą mogli, na przykład, zamówić jedzenie w restauracji, uzyskać konieczne informacje, porozumieć się z zięciem / synową obcokrajowcami, a czasem także wnukami, czy też w prosty sposób wyrażać swoje zdanie na tematy związane z życiem codziennym. W przypadku grupy średnio zaawansowanej zajęcia pozwalają na poszerzenie nabytej już wiedzy i dalsze doskonalenie umiejętności językowych. Wszystkie zajęcia w grupach są prowadzone w oparciu o materiały dobrane w taki sposób, aby Uczennice i Uczniowie mogli identyfikować się z poruszanymi zagadnieniami, a nawet decydować o ich przydatności. Tempo realizacji materiału zależy od możliwości grupy, a atrakcyjność zajęć podnosi wykorzystanie pomocy naukowych (zaadaptowane teksty, nagrania audio, etc.). Ogromne znaczenie ma też życzliwa atmosfera panująca na zajęciach, a brak presji egzaminacyjnej sprzyja współpracy i umożliwia bezstresowe podejście do uczenia się. Nie można też zapominać, że język służy nie tylko komunikowaniu się, ale jest równocześnie narzędziem poznawania i rozumienia otaczającego nas świata. Elementy wiedzy o współczesnym świecie, krajach anglojęzycznych i realiach socjo-kulturowych kształtują postawę tolerancji wobec innych kultur oraz otwarte spojrzenie na świat.

 

Opłaty:

wrzesień – 55 złotych
I kwartał (październik-grudzień) – 200 złotych
II kwartał (styczeń-marzec) – 180 złotych
III kwartał (kwiecień-czerwiec) – 180 złotych

 

Instruktor – Andrzej Kępski

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych

Kontakt – zajecia@ddkweglin.pl lub telefonicznie (81) 466 59 16 / 882 433 036

 

Ogólne zasady dotyczące opłat i zapisów na zajęcia w sezonie warsztatowym 2023/2024 w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”

Płatności za zajęcia w nowym sezonie warsztatowym 2023/2024 dokonuje się za cały kwartał z góry, tj. 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału (płatność do 15 października 2023).

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy DDK „Węglin”: 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu należy wpisać: „Imię i nazwisko Uczestniczki lub Uczestnika, nazwę zajęć oraz okres, za który wnoszona jest opłata ”.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags