Rysunkowa grafika z grupą ludzi; nad nimi duży znak zapytania i wykrzyknik.
Rysunkowa grafika z grupą ludzi; nad nimi duży znak zapytania i wykrzyknik.

Czego uczą nas koordynatorki dostępności kultury? // spotkanie

30 listopada 2023 / 13:00

„Czego uczą nas koordynatorzy_rki dostępności kultury?” to okazja do poznania efektów projektu badawczego i skonfrontowania jego wyników z doświadczeniem środowisk: podmiotów publicznych i publiczności. To wzmocnienie głosów osób, które zajmują się dostępnością sektora publicznego i pretekst do wspólnych marzeń o przyszłości.

Zapraszamy w czwartek 30 listopada 2023 roku o godzinie 13.00.

Spotkanie składać się będzie z 2 części:

1) prezentacji projektu „Szczerze o koordynatorach dostępności”, gdzie omówione zostaną wyniki badań i rozmów prowadzonych z koordynatorami_rkami dostępności w instytucjach kultury.

2) krótkiej rozmowy pod hasłem „Jak jest?”, w której wezmą udział:

- Justyna Kazek, Stowarzyszenie Otwieracz

- Dominika Knap, Fundacja InsideOut

- Justyna Kieruzalska, aktywistka, samorzeczniczka

- Rafał Lis, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

oraz wszystkie chętne osoby z publiczności.

Wspólnie zastanowimy się, czego uczą nas koordynatorki dostępności w kulturze i jak każdy_a z nas może wspierać procesy dostępnościowe w mieście.

Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.
Tłumaczą: Ewelina Lachowska, Marta Stępniak

Kontakt w sprawie wydarzenia:
Rafał Lis: dostepnosc@ddkweglin.pl

 

Spotkanie jest częścią projektu finansowanego ze Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Rafał Lis.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dostępność

Na spotkanie będzie można dotrzeć przy wsparciu asystentów.

Spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Podstawowe informacje dotyczące dostępność DDK „Węglin”: www.ddkweglin.pl/dostepnosc

Kontakt w sprawie dostępności: dostepnosc@ddkweglin.pl

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags