Magdalena Jakubowska (Lidka Szpulka)

Dziewczyna przy biurku

Etnolożka, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), oraz specjalności Kultura przekazu i techniki audiowizualne (UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy). Z zawodu plastyczka ze specjalizacją reklama wizualna (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Lublinie), posiada także wykształcenie muzyczne. Absolwentka programu Google Umiejętności Jutra w obszarze marketingu internetowego (Google i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Przez piętnaście lat występowała na scenie, współtworząc liczne zespoły muzyczne i teatralne.

W ostatnich latach koncentruje się na obszarach związanych ze sztuką i dziećmi. Prowadzi warsztaty artystyczne, występuje z teatrem lalkowym, komponuje piosenki do spektakli dla dzieci.

Specjalistka do spraw programowych w DDK Węglin.

m.jakubowska@ddkweglin.pl

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags