dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Portret mężczyzny, ten stoi na tle białej ściany, ma na sobie niewielki czarny melonik i jest oświetlony światłem jupitera.

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Literaturoznawca i filmoznawca. Autor artykułów i uczestnik konferencji naukowych dotyczących kultury nowoczesności i pogranicza sztuk audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu klasycznego kina na kulturę popularną. Z okazji 5-lecia DDK „Węglin“ wyróżniony Listem Gratulacyjnym Prezydenta Miasta Lublin w 2016 roku.

Kurator Akademii Zapomnianych Arcydzieł Filmowych

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags