Klub „Aktywni Plus“ (od 2018)

Niebieskie koła na białym tle

Klub „Aktywni 50+” powstał z potrzeby Seniorów. Chęci realizacji ich możliwości, talentów i bliskiego kontaktu z ludźmi.

Poprzez działalność DDK „Węglin” stwarzamy Seniorom możliwość podtrzymywania różnych form aktywności, zdobywania nowych umiejętności i dzielenia się z innymi wiedzą oraz doświadczeniem życiowym.

Celem działalności Klubu „Aktywni 50+” jest aktywizacja Seniorów poprzez sztukę, podtrzymanie niezależności i autonomii w codziennym funkcjonowaniu, przełamywanie stereotypów. Poprzez działalność artystyczną, udział w warsztatach, Seniorzy otwierają się na innych ludzi. Aktywizacja Seniorów w DDK „Węglin” ma realny, pozytywny wpływ na polepszenie życia Seniorów. Nigdy nie jest za późno na realizację własnych możliwości i poszukiwanie satysfakcji życiowej.

Spotkania w piątki, w godz. 10.00-12.30.

Koordynatorka Klubu – Monika Spuz-Szpos

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags