Filmowe Ikony w Kamieniach Milowych Kina (sezon 2011-2012)

Grafika cyklu Filmowe Ikony w Kamieniach Milowych Kina.

„Filmowe Ikony w Kamieniach Milowych Kina” to edukacyjny cykl pokazów filmowych skierowanych do osób dorosłych i seniorów. Prezentacja obrazów filmowych, które, z perspektywy czasu, są kamieniami milowymi kinematografii.

Wszystkie pokazy będą poprzedzane krótkim wprowadzeniem, które pozwoli jak najpełniej zobrazować kontekst, czas i poruszaną problematykę w wyświetlanych filmach. Wszystkie pokazy będą pogrupowane tematycznie i problemowo, co pozwoli również na zilustrowanie zmian w rozwoju kinematografii światowej.

Pomysłodawcą cyklu jest dr hab. Rafał Szczerbakiewicz z Zakładu Literatury Współczesnej UMCS, gdzie zajmuje się m.in. specyfiką i problematyką kina światowego.

 

Kilka słów od autora cyklu:

„Kino niewzruszenie pozostaje w nowoczesnej kulturze najważniejszym zwierciadłem społecznych fantazji. Jest naszą wyrocznią, ideologiczną perswazją, perwersyjną strefą zakazanych transgresji. Nie jest, jak to się często mówi, komentarzem rzeczywistości ale jej zasadniczą inspiracją, interpretacją i pragnieniowym aparatem. Kino pokazuje nam jak i o czym marzyć. Sięgając w głąb filmowej historii i oglądając klasyczne dla hollywoodzkiej mitologii pozycje mamy nadzieję pokazać Państwu, że społeczna rola i scena filmu wcale się nie zmieniła. Ukształtowane wiele lat temu czarno-białe wzorce są wciąż aktualnymi dyskursami o najważniejszych aspektach życia współczesnych we współczesności. Dawna hollywoodzka gwiazda w dalszym ciągu i niewzruszenie pozostaje ikoniczną postacią archetypalnych wyobrażeń o najważniejszych społecznych rolach. Do Bogarta, Stewarta, Lemona, Monroe odnosi się współczesne kino, literatura, telewizja. Nawet w życiu codziennym – często mimowiednie – posługujemy się kodami, których geneza zapisana jest na starej celuloidowej taśmie. Pozwólmy sobie na luksus fantazji, po obejrzeniu której nie musimy się wypierać i wstydzić naszej przyjemności. Pozwólmy się uwieść magii starego kina”.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags