Sobota w rytmie Rodziny (2019-2020)

Grafika cyklu Sobota w rytmie Rodziny.

Cykl Sobota w ryt­mie Rodziny skie­ro­wany jest do Dzieci oraz ich Rodzi­ców, Dziad­ków, Rodzeń­stwa, Opie­ku­nów.

Wspólne spę­dza­nie czasu i odkry­wa­nie natu­ral­nego poczu­cia rytmu oraz rytmu w ogóle jest budu­jącą więź przy­godą zarówno dla Dzieci, jak i dla Opie­ku­nów. Muzy­ko­wa­nie w rodzin­nym gro­nie jest daje oka­zję do zacie­śnia­nia więzi, poczu­cia bli­sko­ści i rado­ści ze wspól­nego spę­dza­nia czasu. Nie zabrak­nie także śpiewu, dużej dawki muzycz­nych impro­wi­za­cji, melodii oraz dobrej zabawy!

Prowadzący: Łukasz Stafiński, Jan Tuszewski

 

Dotychczas odbyły się:

 

Sobota w świątecznym rytmie

Galeria zdjęć

Sobota w rytmie rodziny - Instrumenty

Galeria zdjęć

Sobota w rytmie Rodziny – Ukulele

Galeria zdjęć

Sobota w rytmie Rodziny – Bębny

Galeria zdjęć

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags