Otwieramy się (od 2021)

Logo cyklu OtwieraMy się.

Gdy spotykamy osoby z niepełnosprawnościami często nie wiemy jak się zachować, w jaki sposób rozmawiać i czy oferować wsparcie. Na warsztatach dowiemy się jak można wspierać osoby z niepełnosprawnościami, poszukamy wspólnie odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz przekujemy nowo zdobytą wiedzę w praktykę, dzięki specjalnie przygotowanym zadaniom. Będzie czas na dyskusje, pobudzenie zmysłów uczestniczek i uczestników, a także zagadki, gry i ćwiczenia praktyczne. Dla każdej grupy przygotowaliśmy trzy spotkania warsztatowe, każde skupiające się na danym aspekcie. Zapisując grupę można wybrać jedną z ścieżek edukacyjnych. Zachęcamy do wzięcia udziału w całym cyklu warsztatów „OtwieraMy się”, ponieważ da to możliwość na zgłębienie tematu i czas na przyswojenie nowej, życiowej wiedzy.

Na warsztatach odpowiadamy na pytania kim jest osoba z niepełnosprawnością? Jak się do niej zwracać? Jak się zachować? Poznajemy zasady savoir – vivre, tłumaczymy trudne pojęcia oraz rozmawiamy o artystach i sportowcach z niepełnosprawnościami.
Ścieżka 1 – Świat osób niewidomych i słabo widzących
– pojęcia: niewidomy, słabowidzący, ociemniały,
– poznanie sposobu na odbieranie sztuki (filmy, książki, rzeźby) przez osoby niewidome i słabowidzące,
– tworzenie własnej tyflografiki, czyli obrazu dotykowego.
Ścieżka 2 – Świat osób G / głuchych i słabosłyszących
– pojęcia: G/głuchy, słabosłyszący, Kultura Głuchych,
– nauka podstawowych zwrotów grzecznościowych w polskim języku migowym
– ćwiczenia komunikacyjne z osobą G/głuchą.
Ścieżka 3 – Codzienność osób z niepełnosprawnością ruchową
– pojęcia: inwalida, osoba z niepełnosprawnością,
– ćwiczenia wcieleniowe,
– kreatywna praca w grupie, tworzenie „projektu” odpowiadającego na wybrane problemy dotykające osób z niepełnosprawnościami, np. hulajnogi parkowane na chodnikach stanowią zagrożenie dla osób niewidomych.

Każde ze spotkań warsztatowych trwa 1,5 godz.

Zajęcia dostosowane są do wieku i potrzeb uczestniczek i uczestników.

Zapraszamy klasy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: zajecia@ddkweglin.pl lub pod numerem telefonu 81 466 59 16 / 882 433 036

Koszt: 10 zł od osoby

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags