Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Czerwiec 2021
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC

Joanna Łaska-Jarosz

Poli­to­lożka (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski). Copyw­ri­terka, redak­torka, korek­torka, social media mana­gerka. Autorka spe­cja­li­stycz­nych tek­stów oraz stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych dla agen­cji rekla­mo­wych, por­tali, insty­tu­cji, sto­wa­rzy­szeń i in. Uczest­niczka kon­fe­ren­cji i szko­leń z zakresu mar­ke­tingu i social media.

Spe­cja­listka ds. pro­mo­cji i mar­ke­tingu