Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Klub Aktywni Plus we wrześniu

06/09/2019, godz. 10:00     13/09/2019, godz. 10:00     20/09/2019, godz. 10:00    

Klub Aktywni Plus został stworzony dla osób w wieku doj­rza­łym (60+), które chciałyby w DDK „Węglin” w sposób twórczy i aktywny spędzić piątkowe przedpołudnia.

Spo­tka­nia z gośćmi, ręko­dzieło, spa­cery i wyj­ścia w teren, zaję­cia pro­wa­dzone przez Uczest­niczki i Uczest­ni­ków Klubu, a przede wszyst­kim kre­atywne i wspólne spę­dza­nie czasu w miłej atmos­fe­rze, przy kawie i her­ba­cie. Ser­decz­nie zapra­szamy!

Koor­dy­na­torka Klubu, pro­wa­dze­nie spo­tkań inte­gra­cyj­nych, warsz­ta­tów   Monika Spuz-Szpos

Kontakt – m.spuz-szpos@ddkweglin.pl, 81 466 59 16 / 882 433 036,

Wstęp wolny!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WE WRZEŚNIU

Piątki, godz. 10.00-12.00

6.09.2019 – Integracja: roz­mowy na nowy sezon

13.09.2019 – Gość: dr Aneta Biały (Kato­licki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Pawła II).

Wykład połą­czony z dys­ku­sją na temat media­cji, rodza­jów, spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia spo­rów oraz gdzie szu­kać pomocy praw­nej.

20.09.2019 – Spacer 

Spacer wąwozami oka­la­jącymi os. Kon­stan­ty­nów, zbiórka o godz. 10.15 przed wej­ściem do DDK „Węglin” (ul. Judyma 2 a)

 

 

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.