Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Konstantynów

Nazwa projektu – Osiedlowa Obserwacja Przyrody – OOPatrz! 
Projektodawca – Grupa nieformalna Tropiciele Osiedlowej Przyrody – TROP
Opis projektu: Projekt był odpowiedzią na obserwowany w życiu w mieście deficyt natury. W ramach projektu odbywały się gry i zabawy przyrodnicze, spacery, zajęcia ornitologiczne, przyrodnicze, warsztaty z architektem zieleni oraz warsztaty artystyczne. W zajęciach uczestniczyły dzieci i dorośli. Opracowano dzienniczek obserwatora przyrody oraz zrealizowano wywiady. Zorganizowano premierę dzienniczka wraz ze spotkaniem o tematyce roślin.