Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Czuby Północne

Nazwa projektu – Atlas dzielnicy
Projektodawca – Bartłomiej Żurawski
Opis projektu: Cykl warsztatów, podczas których uczestnicy wspólnie pracowali nad obrazami w różnych technikach ilustrującymi ważne dla nich i często uczęszczane miejsca. W efekcie powstało wydawnictwo – przewodnik po dzielnicy, odbyła się także wystawa prac dzieci.

Nazwa projektu – Lub Art Story
Projektodawca – Agnieszka Skawińska
Opis projektu: Celem projektu „Lub Art Story” było podniesienie wiedzy na temat historycznego i literackiego dziedzictwa Lublina poprzez warsztaty tworzenia gier miejskich oraz inspirowanie uczestników warsztatów do działania na rzecz społeczności lokalnej. Efektem projektu była gra miejska „Zagubiony” przygotowana przez uczestników projektu, w której wzięli udział rówieśnicy osób przygotowujących grę.