Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Projekty realizowane na terenie kilku dzielnic

Nazwa projektu: Źródło
Projektodawca: Ludomir Franczak
Opis projektu: Projekt „Źródło” miał na celu opisanie lubelskich ujęć wodnych, ich artystyczną eksplorację oraz zwrócenie uwagi na publiczny dostęp do wody. W ramach projektu opisane i udokumentowane zostały publiczne ujęcia wody pitnej w obrębie dzielnic Sławin, Sławinek oraz Szerokie.

Nazwa projektu: PO SĄSIEDZKU – „Komunikator sąsiedzki”
Projektodawca: Fundacja Art of Science
Opis projektu: Projekt obejmował organizację przedsięwzięć o charakterze wymiany poglądów i koncepcji rozwijania sztuki street art w nurcie określonym jako 3M – Miasto, Masa, Maszyna. Zasadniczą część projektu stanowiła realizacja instalacji „Komunikator sąsiedzki”, trwałych elementów ze stali i tzw. elektrośmieci połączonych zdalnie, poprzez własną sieć komunikacyjną co pozwala na rozmawianie jak przez telefon z wybraną dzielnicą. Zadanie było realizowane we wszystkich 9 dzielnicach – obszarze działań operatora.

Nazwa projektu: Dzielnicowy Street Art
Projektodawca: Seweryn Chwała/ Malarz Sprayer Akrobata
Opis projektu: Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny. Część teoretyczna w formie pogadanki, przybliżyła historię i ewolucje graffiti/muralu oraz szeroko pojętego street artu. „Praktyka malarska” była dopełnieniem i widocznym śladem warsztatów. Projekt był realizowany w dzielnicach Zemborzyce i Węglin Południowy.

Nazwa projektu: Lubelskie warsztaty szablonu
Projektodawca: Seweryn Chwała/ Malarz Sprayer Akrobata
Opis projektu: Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbyły się w formie kilku spotkań. Teoretycznie wyjaśniono zasady działania i odbijania szablonu oraz zaprezentowano ciekawe przykłady. Odpowiednio przygotowane szablony posłużyły do odbijania barwnych wzorów na torbach bawełnianych, plecakach, koszulkach, kartonach i bezpośrednio na ścianie elewacji. Projekt był realizowany w dzielnicach Zemborzyce i Węglin Południowy.

Nazwa projektu: 700 lat Lublin – zaśpiewam, pokaże moje miasto światu!
Projektodawca: Paweł Skrzek
Opis projektu: Projekt obejmował organizację warsztatów twórczości audio-video i zgromadził młodzież, obudził ich twórczość, która wyraziła się w stworzeniu piosenki o Lublinie. Młodzież stworzyła słowa, wymyśliła melodię i nagrała utwór. Po miksie i masteringu młodzież wymyśliła teledysk i wzięła udział w nagraniach oraz promocji utworu w środkach masowego przekazu.