Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Czuby Południowe

Nazwa projektu – 3 x 700 minut ruchu na Świeżym Powietrzu na 700 lecie Lublina
Projektodawca – Agnieszka Adamczewska
Opis projektu: Cykliczne zajęcia sportowe, odbywające się na świeżym powietrzu w altanie w parku Jana Pawła II, warsztaty miały na celu stworzenie możliwości integracji mieszkańców okolicznych bloków i dalszych sąsiadów oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch.

Nazwa projektu – OKOlice wyobraźni 2
Projektodawca – Ewa Ziembowicz
Opis projektu: Projekt odnosi się do twórczego, nieskrepowanego przyglądania się najbliższej okolicy i, przy pomocy różnych narzędzi i pomysłów, opowiadania o niej. W tej edycji zastosowano niestandardowy sposób pokazywania i odkrywania dzielnicy. Gra planszowa, która jest efektem działań promuje dzielnicę widzianą oczami dzieci i młodzieży.

Nazwa projektu – Notatki z fotografii
Projektodawca – Marcin Butryn
Opis projektu: Cykl spotkań i warsztatów dotyczących wybranych zagadnień z historii fotografii, z naciskiem na historię fotografii dokumentalnej. Zadaniem było budowanie świadomości wartości historycznej prywatnych zbiorów fotograficznych.

Nazwa projektu – Lublin – historia na planszy
Projektodawca – Filip Makówka
Opis projektu: Cykl spotkań z dziećmi, w wyniku którego powstała gra planszowa. Tematyką gry jest Zamek Lubelski. Celem było stworzenie gry planszowej o walorach edukacyjnych, prostych zasadach i krótkim czasie rozgrywki, której głównym tematem będzie architektura Lublina. Cały projekt – zasady gry, charakter rozgrywki i jej czas, wygląd i inne jego aspekty były inspirowane pomysłami uczestników pojawiającymi się podczas warsztatów.

Nazwa projektu – Robimy trutututu? 5 Jubileusz
Projektodawca – Grupa nieformalna RTru
Opis projektu: Cykl plenerowych warsztatów, realizowany w przestrzeni publicznej. Motywem przewodnim warsztatów była ponadczasowość sztuki jako wytworu ludzkiej wyobraźni. Założeniem projektu było poszukiwanie poprzez sztukę nas samych, nas w przestrzeni miasta, w przyrodzie, w dziejach historii. Istotne było wprowadzenie elementu szkolenia młodzieży i czynnego jej włączenia do współtworzenia kolejnych obszarów tego projektu (grupa wsparcia).

Nazwa projektu – Przestrzeń myśli
Projektodawca – Agata Cholewa
Opis projektu: Projekt edukacyjny dotyczący wartości przestrzeni publicznej, często nie docenianej przez jej użytkowników. W projekcie wprowadzono elementy partycypacji społecznej. Zaangażowanie odbiorców projektu do działań będzie przekładało się na dbanie o funkcjonalność i estetykę przestrzeni.

Nazwa projektu – Larp w Dzielnicy
Projektodawca – Fundacja Animatorw i Twórców Kultury TRACH
Opis projektu: Cykl larpów, którego celem było przybliżenie uczestnikom spotkań historii dzielnicy i jej roli w rozwoju Lublina. Podczas larpa gracze wcielili się w sławnych mieszkańców dzielnicy i Lublina, którzy starali się uzyskać jak najlepsze warunki rozwoju dla Lublina i reprezentowanej dzielnicy.

Nazwa projektu – Mistrzynie kreowania życia
Projektodawca – Luiza Wrzos-Okoniewska
Opis projektu: Cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet. Projekt miał na celu integrację mieszkanek dzielnicy Czuby Południowe, zwiększenie świadomości siebie, pobudzenie kreatywności i inicjatywy w działaniach.

Nazwa projektu – (Za)animuj Lublin!
Projektodawca – Monika Czapka
Opis projektu: Cykl warsztatów z animacji poklatkowej zakończony powstaniem krótkiego filmu animowanego z Lublinem w roli głównej.

 

Zdjęcia: UM Lublin i projektodawcy