Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Czuby Północne

Nazwa projektu – Lublin w Grafice
Projektodawca – Dom Kultury Łęgi Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
Opis projektu: W ramach projektu odbyły się: prezentacja o lubelskich grafikach, warsztaty, na których można było nauczyć się techniki graficznej oraz wystawa, na której wyeksponowano dzieła starych mistrzów oraz prace uczestników warsztatów.

Nazwa projektu – Historyczno-ogrodnicze pasje z Rutą
Projektodawca – Dorota Buda
Opis projektu: W ramach projektu odbyło się: sianie i sadzenie kwiatów, wykonanie przez dzieci (zgodnie z projektem nasadzeń) napisu „700 lat Lublina”, konkurs plastyczny „700 lat Lublina”, lekcje przyrody: podlewanie, plewienie, wykonanie i powieszenie domków dla pożytecznych owadów. Podsumowanie projektu odbyło się na festynie osiedlowym, gdzie zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci.

Nazwa projektu – Mapa Sentymentalna dzielnicy Czuby Północne
Projektodawca – Lubelska Grupa Badawcza
Opis projektu: Celem projektu było stworzenie Mapy Sentymentalnej dzielnicy Czuby Północne i, poprzez to działanie, integracja mieszkańców wokół refleksji nad przestrzenią i ważnymi miejscami dzielnicy.

Nazwa projektu – W swoim rytmie II edycja
Projektodawca – Martyna Valkov
Opis projektu: Główną ideą była wspólna, twórcza praca nad spektaklem teatru tańca. Zajęcia taneczne, na których poza rozwijaniem technicznych umiejętności i bierną nauką układów, uczestnicy w czynny sposób poznali czym jest improwizacja taneczna i ruch sceniczny. Uczestnicy w aktywny sposób uczestniczyli w procesie twórczym powstawania spektaklu tanecznego, do którego w okresie trwania warsztatów równolegle powstała autorska muzyka.

 

Zdjęcia: UM Lublin i projektodawcy