Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Węglin Południowy

Nazwa projektu – W ogrodzie sztuki II
Projektodawca – Eliza Galej Szczepańska
Krótki opis projektu: Warsztaty artystyczne – edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, propagowanie i szerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa projektu – Akademia Kreatywnej Twórczości II
Projektodawca – Anna Wuls
Krótki opis projektu: Warsztaty mające na celu aktywizację i rozwijanie pasji poprzez zwiększenie umiejętności z zakresu różnorodnych form takich jak scrapbooking, szycie, fotografia, animacja poklatkowa oraz DIY.

Nazwa projektu – Ga-Ga-Bum
Projektodawca – Katarzyna Celewicz
Krótki opis projektu: Warsztaty umuzykalniających dla niemowląt i opiekunów, rozwijanie wrażliwości muzycznej niemowląt i umiejętności wyrażania siebie poprzez muzykę.

 

Zdjęcia: UM Lublin