Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Szerokie

Nazwa projektu – Rodzinnie kreatywnie
Projektodawca – Fundacja MassKultura
Krótki opis projektu: Warsztaty plastyczne dla rodzin kształtujące dobre nawyki spędzania czasu wolnego.