Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Projekty realizowane na terenie kilku dzielnic

Nazwa projektu – Dzielnicowe inspiracje
Projektodawca – Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Krótki opis projektu: Zajęcia edukacyjne, uświadamiające zachodzące w świecie zmiany i mające na celu budowanie świadomości historycznej.