Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Konstantynów

Nazwa projektu – Sentymentalna Mapa dzielnicy Konstantynów
Projektodawca – Lubelska Grupa Badawcza
Krótki opis projektu: Odkrywanie tożsamości miejsca czyli poznania jego historii i jego potencjału. Wywiady, zajęcia z dziećmi, spacery badawcze, warsztat kreatywny, gra dzielnicowa, stworzenie mapy sentymentalnej, wystawa prac dzieci.

Nazwa projektu – Porankowy zawrót głowy
Projektodawca – Bogusław Byrski
Krótki opis projektu: Szerzenie czytelnictwa, kultury słowa i potrzeby kreatywnego obcowania ze sztuką, rozbudzenie w dzieciach i ich rodzicach potrzeby obcowania z książką poprzez warsztaty artystyczne i spotkanie z pisarzem. Stworzenie książki.

Nazwa projektu – Magiczna Kość – warsztaty tworzenia własnej gry planszowej
Projektodawca – Fundacja MassKultura
Krótki opis projektu: Zaprojektowanie grafiki i elementów wizualnych, wymyślenie mechaniki oraz systemu, w jakim będzie poruszać się gra oparta na historycznych wydarzenia Lublina.

Nazwa projektu – Fabryka Fantazji
Projektodawca – Monika Mużacz
Krótki opis projektu: Warsztaty techniczne, kulinarne, taneczne,plastyczne, gry i zabawy sportowe, zajęcia aktywizujące, rozwijające inwencję twórczą.

 

Zdjęcia: UM Lublin