Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Dzielnice Kultury

Czuby Południowe

Nazwa projektu – Letnie Spotkania z Zumbą, Fitness i Nordic Walking
Projektodawca – Agnieszka Adamczewska
Krótki opis projektu: Otwarte plenerowe warsztaty mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia – edukacja tańcem i ruchem.

Nazwa projektu – Akademia Sztuk Dziecięcych V
Projektodawca – Katarzyna Celewicz
Krótki opis projektu: Warsztaty artystyczne wzbudzające w dzieciach nawyk aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia oferty kulturalnej.

Nazwa projektu – Baw się z Nami – Dźwiękami
Projektodawca – Katarzyna Pabian
Krótki opis projektu: Warsztaty mające na celu umuzykalnienie dzieci oraz motywowanie do czynnego muzycznego działania.

Nazwa projektu – OKOlice wyobraźni
Projektodawca – Grupa Nieformalna: Dorota Kowalik, Ewa Ziembowicz
Krótki opis projektu: Edukacja z zakresu fotografii, pracy z mapami, oraz pracy na lokalnych zasobach. Opracowanie i utrwalenie w formie nagrań historii wymyślonych przez dzieci w trakcie pracy z książką obrazkową oraz kartami metaforycznymi Klanzy.

Nazwa projektu – „Robimy trutututu?” DROGOKRĘTY
Projektodawca – Grupa Nieformalna: Agata Cholewa, Dorota Kowalik, Agnieszka Skawińska, Ewa Ziembowicz
Krótki opis projektu: Warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży: LATAWCE, FLASH MOB, CHACHASZKI, ŻEGLUGA oraz PODWÓRZEC. Czytanie i powiązane z nim aktywności twórcze jako sposób zagospodarowania wolnego czasu, wyzwolenia kreatywności i samodzielnego tworzenia.

Nazwa projektu – Sąsiadka Sztuka
Projektodawca – Agata Komorowska
Krótki opis projektu: Warsztaty twórcze dla dorosłych – kształtowanie grupy odbiorców świadomych sztuki i kultury.

Nazwa projektu – Zmyślanki
Projektodawca – Karolina Steciuk-Drobek
Krótki opis projektu: Zajęcia animacyjne i twórcze dla małych dzieci i ich opiekunów.

 

Zdjęcia: UM Lublin