Klub „Aktywni 50+“ (2011-2017)

Grafika cyklu Klub Aktywnie 50+.

Klub „Aktywni 50+” powstał z potrzeby Seniorów. Chęci realizacji ich możliwości, talentów i bliskiego kontaktu z ludźmi.

Poprzez działalność DDK „Węglin” stwarzamy Seniorom możliwość podtrzymywania różnych form aktywności, zdobywania nowych umiejętności i dzielenia się z innymi wiedzą oraz doświadczeniem życiowym.

Celem działalności Klubu „Aktywni 50+” jest aktywizacja Seniorów poprzez sztukę, podtrzymanie niezależności i autonomii w codziennym funkcjonowaniu, przełamywanie stereotypów. Poprzez działalność artystyczną, udział w warsztatach, Seniorzy otwierają się na innych ludzi. Aktywizacja Seniorów w DDK „Węglin” ma realny, pozytywny wpływ na polepszenie życia Seniorów. Nigdy nie jest za późno na realizację własnych możliwości i poszukiwanie satysfakcji życiowej.

W ramach wtorkowych spotkań Klubu „Aktywni 50+” organizujemy dla Państwa spotkania i warsztaty w formie czterech bloków tematycznych:

  1. Warsztaty plastyczne
  2. Warsztaty muzyczno-ruchowe
  3. Warsztaty terapeutyczne
  4. Spotkania z gościem

Celem warsztatów plastycznych jest kształtowanie kreatywności, rozwój talentów artystycznych Seniorów. Warsztaty muzyczno-ruchowe służą poszerzeniu wiedzy uczestników z zakresu muzyki i tańca. W ramach warsztatów terapeutycznych realizujemy projekty edukacyjne. Projekty służą integracji Seniorów i młodych ludzi. Celem warsztatów w ramach cyklu „Spotkanie z Gościem” jest zachęcenie Seniorów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, bycia świadomym odbiorcą i uczestnikiem świata kultury.

Warsztaty odbywały się we wtorki w godz. 9.45-12.00

Koordynatorki działań: Anna Grzybek i Anna Kuszneruk.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags