Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Luty 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728EC

Oferta pracy – Specjalista/Specjalistka ds. administracyjnych, technicznych i obsługi DDK „Węglin”

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3400-3700 zł brutto plus dodatek stażowy.

Do głównych obowiązków Specjalisty/Specjalistki ds. administracyjnych, technicznych
i obsługi należeć będzie zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej: realizacji programu merytorycznego DDK, funkcjonowania Instytucji oraz gospodarowanie mieniem zarządzanym przez DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”, w szczególności:

 1. Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem oraz prowadzenie ich ewidencji;
 2. Realizacja zakupów oraz zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia realizacji programu merytorycznego DDK oraz funkcjonowania Instytucji na poziomie administracyjnym i technicznym;
 3. Zlecanie, nadzór i realizacja remontów bieżących, usuwanie awarii;
 4. Nadzór nad stanem technicznym pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia; prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami okresowymi budynku i jego wyposażenia;
 5. Nadzór nad udostępnianiem sal i użyczaniem sprzętu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
 6. Współpraca z Inspektorem/-ką ds. BHP i specjalistą/-ką ds. informatyzacji;
 7. Zapewnienie ochrony budynków, lokali i terenów administrowanych przez DDK (w tym ochrona przeciwpożarowa i przepisy P.Poż.);
 8. Administrowanie systemem dostępu do pomieszczeń DDK;
 9. Współpraca z działem programowym przy organizacji wydarzeń; przygotowanie przestrzeni, obsługa techniczna;
 10. Współpraca przy realizacji i postprodukcji nagrań, streamingów.

 

Wymagania wobec Kandydata /Kandydatki:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem budynkami i techniczną obsługą wydarzeń.
 3. Mile widziane doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych w zakresie obsługi technicznej (światło, dźwięk) oraz realizacji i postprodukcji nagrań.
 4. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania publicznej instytucji kultury.
 5. Dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 6. Zaangażowanie, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Referencje (minimum 1).
 4. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz referencjach przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” do celów obecnej (ewentualnie także przyszłych) rekrutacji”.

Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki, datą oraz miejscowością. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji umożliwi wykorzystanie złożonego CV także w przyszłości, przy kolejnym naborze.

Wymagane dokumenty (w formie skanów) prosimy wysyłać do dnia 26.08.2022
na adres poczty elektronicznej: info@ddkweglin.pl

DDK „Węglin” zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na proponowanym stanowisku to 1 września 2022 r.

Informujemy, że Administratorem danych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba odpowiadająca na ofertę ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podane dane w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.