Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

MANIFESTY DLA PRZYSZŁOŚCI

MANIFESTY DLA PRZYSZŁOŚCI

Słup przed DDK  „Węglin”

Maj-grudzień 2021

Wystawa na słupie DDK „Węglin” to próba wyartykułowania konieczności nowego spojrzenia na relacje panujące w kulturze na styku instytucji, artystów i odbiorców. W związku z pandemią istniejące dotąd problemy jeszcze bardziej się pogłębiły. Kultura w czasach lockdownu oddziałuje z jednej strony na poziomie lokalnym, próbując budować więzi wśród swoich społeczności, z drugiej pozbawiona fizycznych barier, przenosi swoje działania do globalnej sieci internetowej. Poprawiła się dostępność do kultury, jednakże pozbawieni zostaliśmy bezpośredniego kontaktu twórców z odbiorcami. Jaka jest w tym wszystkim rola instytucji? Czym powinni zająć się artyści? W jaki sposób odbierać kulturę?

Pandemia uwypukla też problemy i wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny świat – pełen nierówności ekonomicznych, radykalizujących się stosunków władzy w demokracjach, w środku kryzysu klimatycznego. Czy kultura jest w stanie pomóc w budowie wspólnoty, która poradzi sobie z tymi problemami? Jak rozmawiać przy pomocy kultury i budować nową lokalność?

Zaprosiliśmy zarówno twórców, jak i teoretyków kultury, aby pomogli nam w wypracowaniu nowych metod. Odnieśli się do istniejącej sytuacji, jednocześnie patrząc w przyszłość. Spróbowali spojrzeć na rolę instytucji kultury w tej budującej się wokół nas rzeczywistości.

Przez cały okres trwania projektu zbierać będziemy również propozycje od mieszkańców dzielnicy, aby na koniec oddać słup do ich dyspozycji.

Pierwsze prezentacje:

Jaśmina Wójcik

MANIFEST EDUKACJI EMPATYCZNEJ

Czerwiec 2021

Pomysł i opieka nad projektem – MIEJSCE (Magdalena i Ludomir Franczak)

——————————————————————————

MANIFESTOS FOR THE FUTURE

Advertising pillar in front of  „Węglin” House of Culture

May-December 2021

The exhibition on the billboard in front of DDK  Węglin” is an attempt to articulate the need for a new look at the relationship prevailing in culture at the junction of institutions, artists and audiences. In connection with the pandemic, the existing problems have deepened even further. On the one hand, culture in the era of lockdown affects the local level, trying to build bonds among its communities, and on the other, deprived of physical barriers, moves its activities to the global network of the Internet. Accessibility to culture has improved, but we are deprived of direct contact between artists and their audiences. What is the role of institutions in all this? What should the artists do? How to participate in culture?

Pandemic also highlights the problems and challenges of the modern world – full of economic inequality, radicalizing power relations in democracies, and in the midst of a climate crisis. Can culture help build a community to deal with these problems? How do we talk through culture and build a new locality?

We invited both artists and cultural theoreticians to help us develop new methods. They would refer to the existing situation, while at the same time looking to the future. They will try to look at the role of cultural institutions in the reality that is being built around us.

Throughout the duration of the project we will also collect suggestions from the residents of the neighborhood, in order to make the pillar available to them at the end.

First Presentations:

Jaśmina Wójcik

EMPATHIC EDUCATION MANIFESTO

June 2021

The first to present her Manifesto of Empathic Education is Jaśmina Wójcik.

Idea and supervision of the project – MIEJSCE (Magdalena and Ludomir Franczak)