Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  ul. Judyma 2a,  20-716 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 10    /    fax: (81) 466 59 11   /   e-mail: info@ddkweglin.pl

DDK Węglin
DDK Czuby Południowe
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Węglin Wyspa Bębna – koncert promujący płytę

01/09/2019, godz. 17:00    

 Zapra­szamy na kon­cert pro­mu­jący płytę: Węglin Wyspa Bębna – pierwsze, muzyczne wydawnictwo Dedeka.

Płyta sta­nowi pod­su­mo­wa­nie pracy dzieci, mło­dzieży i doro­słych, któ­rzy uczyli się w gru­pach Kapela Dyna­mit, Małe Wiel­kie Bum, Mło­dzi Bęb­nia­rze i Węglin Drum­mers.

Węglin Wyspa Bębna to wyspa nie­wielka, ale nie­zmier­nie zadzi­wia­jąca. Mie­ści ogromną róż­no­rod­ność gatun­ków muzycz­nych. Od tra­dy­cyj­nych afry­kań­skich ryt­mów, przez gatunki takie jak reg­gae i coun­try, aż po koły­sankę i bal­ladę roc­kową. Węglin Wyspa Bębna gości tych, któ­rych łączy muzyczna pasja. Doro­słych – zarówno zawo­do­wych muzy­ków, jak i ama­to­rów. Oraz dzieci, które stwo­rzyły tek­sty pio­se­nek. O miło­ści, muzyce, zwie­rzę­tach.

Stwo­rzone dla tych słów melo­die, wzbo­ga­cone zostały o nie­ba­nalne instru­men­ta­rium: banjo, djembe, harfa auto­ma­tyczna, shruti box, trąbka, uku­lele. Na Węglin Wyspę Bębna chęt­nie wkro­czyli lubel­scy muzycy od lat zwią­zani pro­fe­sjo­nal­nie ze sceną. Dzięki nim pio­senki zyskały nowe aran­ża­cje. Nie­kiedy mocno zaska­ku­jące i nie­ty­powe w dzie­cię­cym reper­tu­arze. Stwo­rzy­li­śmy muzyczną Wyspę, gdzie dużo się dzieje. Jest rado­śnie, bywa też nostal­gicz­nie.

W nagraniach wzięły udział Dzieci

Paweł Cioczek, Kajetan Drewnik, Dagna Gałat, Kacper Kański, Maciej Kański, Rafał Kowalczyk, Jakub Marcinek, Jan Mitura, Gustaw Owsianka, Maurycy Prażmo, Stefania Rudzka, Agnieszka Siudem, Paulina Szpryngiel,  Matylda Szwed,  Maciej Tatarczak, Damian Wyrostkiewicz

Węglin Drummers

Rafał Maj, Marek Michalczuk, Dorota Pachoł, Beata Pniewska, Małgorzata Siudem, Mariusz Siudem, Jan Tuszewski, Aneta Stanowska

Kierownictwo muzyczne Rafał Maj, Sylwia Wójcik

Koordynacja Magdalena Żelazko

Miejsce – sala widowiskowa

Wstęp wolny!